مستر کلاس تهران

تاریخ: 99/02/19

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  •  دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 130 نفر

Abidi Diabetes Club