مستر کلاس محمودآباد master class
مستر کلاس محمودآباد master class
مستر کلاس محمودآباد master class
مستر کلاس محمودآباد master class
مستر کلاس محمودآباد master class

مستر کلاس محمودآباد

تاریخ: 97/12/17

محل برگزاری: هتل نارنجستان

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر محمدعلی بیانی

تعداد شرکت‌کنندگان: 150 نفر

abidi diabetes event- mahmoodabad master class
Abidi Diabetes Club