مستر کلاس اراک

تاریخ: 98/06/08

محل برگزاری: هتل امیرکبیر

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر هما یادگاری

تعداد شرکت‌کنندگان: 75 نفر

Abidi Diabetes Club