مستر کلاس اهواز

تاریخ: 98/03/24

محل برگزاری: هتل پارس

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  •  دکتر حمیرا رشیدی

تعداد شرکت‌کنندگان: 85 نفر

Abidi Diabetes Club