سفر شیرین

برنامه سفر شیرین در طی بیش از یک سال، با هدف آموزش سبک زندگی مناسب برای افراد مبتلا به دیابت، کمک به آگاهی از خصوصیات و عوارض این بیماری مزمن و نحوه برخورد و جلوگیری از آن‌ها، درک اهمیت خود مراقبتی و خود پایشی قند خون و آشنا نمودن این عزیزان با انجمن‌های فعال در این زمینه ساخته شد

ورود به کلاب