مستر کلاس یزد

تاریخ: 98/03/31

محل برگزاری: هتل صفائیه

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر مسعود رحمانیان

تعداد شرکت‌کنندگان: 80 نفر

Abidi Diabetes Club