مستر کلاس تهران

تاریخ: 99/04/13

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  •  دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر مجتبی ملک

تعداد شرکت‌کنندگان: 170 نفر

Abidi Diabetes Club