مستر کلاس تهران

تاریخ: 98/06/01

محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر علیرضا استقامتی
  • دکتر سعید کلباسی
  •  دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 125 نفر

Abidi Diabetes Club