مستر کلاس تبریز

تاریخ: 99/05/24

محل برگزاری: آنلاین 

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 280 نفر

Abidi Diabetes Club