مستر کلاس تبریز

تاریخ: 98/03/24

محل برگزاری: هتل کایا لاله پارک

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر میترا نیافر
  • دکتر اکبر علی عسگرزاده

تعداد شرکت‌کنندگان: 140 نفر

Abidi Diabetes Club