abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در شیراز
abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در شیراز
abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در شیراز
abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در شیراز
abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در شیراز

مستر کلاس شیراز

تاریخ: ۹۵/۰۲/۲۴

محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز

اساتید برگزار‌کننده:

  • دکتر حمید رضا آقایی میبدی
  • دکتر مسعود رحمانیان

تعداد شرکت‌کنندگان: ۷۵ نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در تبریز Abidi Diabetes Club