مستر کلاس ساری

تاریخ: 98/07/19

محل برگزاری: هتل سالار دره

اساتید برگزار کننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 170 نفر

Abidi Diabetes Club