مستر کلاس کشوری

تاریخ: 99/09/07

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  •  دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر مجتبی ملک

تعداد شرکت‌کنندگان: 250 نفر

Abidi Diabetes Club