مستر کلاس مازندران

تاریخ: 99/03/09

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزار کننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 60 نفر

Abidi Diabetes Club