مستر کلاس مشهد

تاریخ: 98/07/12

محل برگزاری: هتل هما 1

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر شکوفه بنکداران

تعداد شرکت‌کنندگان: 120 نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در ساری Abidi Diabetes Club