مستر کلاس کرمانشاه

تاریخ: 98/09/29

محل برگزاری: هتل پارسیان

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر مجتبی ملک

تعداد شرکت‌کنندگان: 160 نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در ساری Abidi Diabetes Club