مستر کلاس کرمان

تاریخ: 98/04/21

محل برگزاری: هتل پارس

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر غلامرضا یوسف زاده
  • دکتر محمدحسین گذشتی

تعداد شرکت‌کنندگان: 95 نفر

Abidi Diabetes Club