مستر کلاس کرج

تاریخ: 98/05/04

محل برگزاری: تالار قائم

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر آرزو منوری

تعداد شرکت‌کنندگان: 130 نفر

Abidi Diabetes Club