مستر کلاس کرج master class
مستر کلاس کرج master class
مستر کلاس کرج master class
مستر کلاس کرج master class

مستر کلاس کرج

تاریخ: 97/09/23

محل برگزاری: تالار لوتوس

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر ساسان شرقی

تعداد شرکت‌کنندگان: 105 نفر

Abidi Diabetes Club