مستر کلاس اصفهان

تاریخ: 99/04/27

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 130 نفر

Abidi Diabetes Club