مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class

مستر کلاس اصفهان

تاریخ: 98/02/13

محل برگزاری: هتل مشاهیر

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر محمدسعید بهرادمنش
  •  دکتر امیررضا گوهریان

تعداد شرکت‌کنندگان: 160 نفر

Abidi Diabetes Club