مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class
مستر کلاس اصفهان master class

مستر کلاس اصفهان

تاریخ: ۹۷/۰۷/۲۷

محل برگزاری: هتل عباسی

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکترحمیدرضا آقایی
  • دکتر محمد سعید بهرادمنش

تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰۰ نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در تهران Abidi Diabetes Club