مسترکلاس همدان

تاریخ: 98/05/۱8

محل برگزاری: هتل امیران 1

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر شیوا برزوئی

تعداد شرکت‌کنندگان: 85 نفر

Abidi Diabetes Club