مستر کلاس گرگان

تاریخ: 99/02/19

محل برگزاری: آنلاین

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر حمیدرضا آقائی
  • دکتر سیدعادل جاهد

تعداد شرکت‌کنندگان: 100 نفر

Abidi Diabetes Club