مستر کلاس گرگان

تاریخ: 98/07/05

محل برگزاری: هتل شهاب

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر حمیده اکبری
  • دکتر مریم کبوتری

تعداد شرکت‌کنندگان: 88 نفر

Abidi Diabetes Club