مستر کلاس بندرعباس

تاریخ: 98/10/20

محل برگزاری: هتل هما

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر حمیدرضا آقایی
  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر ساسان شرقی

تعداد شرکت‌کنندگان: 60 نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در اراک Abidi Diabetes Club