مستر کلاس اهواز

تاریخ: 98/11/04

محل برگزاری: هتل پارس

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر سعید کلباسی
  •  دکتر حمیرا رشیدی

تعداد شرکت‌کنندگان: 75 نفر

Abidi Diabetes Club