نشانه‌های دیابت را بشناسید!

توسط sisarv
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

درباره بیماری دیابت نوع ۲چه می‌دانید؟

دیابت یک بیمـاری مزمـن با ماهیـت پیـش‌رونده است. در کشـور ما بیـش از ۶ میلیون بیمار دیابتی وجود دارد که بسیاری از این بیماران، از بیماری خود آگاه نیستند و به علت عدم‌ تشخیص به‌ موقع دچار عوارض خطرناک ناشی از بیماری می‌شوند.

نشانه‌ها:

  • پـر نوشـی
  • پـرخـوری
  • تکـرر ادرار
  • خستگـی مفـرط
  • اختلالات بینایـی
  • کاهـش وزن
  • اختلالات جنسـی
  • عدم بهبود زخـم و عفونت‌ های راجعه

عوارض خطرناک دیابت!

بیماری کلیوی: شایع‌ترین علت بیماری کلیوی منجر به دیالیز یا پیوند کلیه، دیابت می‌باشد.

مشکلات بینایی: دیابت می‌تواند منجر به مشکلات جدی بینایی و حتی نابینایی شود.

بیماری اعصاب محیطی: دیابت با تاثیر بر اعصاب محیطی باعث اختلالات حسی و در نتیجه ایجاد زخم‌های مزمن در اندام‌ها می‌شود. عفونت ناشی از این زخم‌ها می‌تواند منجر به قطع عضو شود.

بیماریهای قلبی عروقی: مهم‌ترین علت مرگ در بیماران دیابتی، مشکلات قلبی عروقی می‌باشد.

نظر دهید