رویدادهای برگزار شده

سال ۱۴۰۰
مرداد
تیر
اردیبهشت
سال ۹۹

تاریخ:۹۹/۱۲/۰۱

محل برگزاری:آنلاین۰۱

مستر کلاس کشوری

اسفند
بهمن
دی

تاریخ:۹۹/۰۹/۰۷

محل برگزاری:آنلاین۰۷

مستر کلاس کشوری

آذر

تاریخ:۹۹/۰۸/۰۹

محل برگزاری:آنلاین۰۹

مستر کلاس کشوری

آبان

تاریخ:۹۹/۰۷/۱۱

محل برگزاری:آنلاین۱۱

مستر کلاس کشوری

مهر

تاریخ:۹۹/۰۶/۱۴

محل برگزاری:آنلاین۱۴

مستر کلاس تهران

شهریور

تاریخ:۹۹/۰۵/۲۴

محل برگزاری:آنلاین۲۴

مستر کلاس تبریز

تاریخ:۹۹/۰۵/۲۴

محل برگزاری:آنلاین۲۴

مستر کلاس شیراز

مرداد

تاریخ:۹۹/۰۴/۲۷

محل برگزاری:آنلاین۲۷

مستر کلاس مشهد

تاریخ:۹۹/۰۴/۲۷

محل برگزاری:آنلاین۲۷

مستر کلاس اصفهان

تاریخ:۹۹/۰۴/۱۳

محل برگزاری:آنلاین۱۳

مستر کلاس تهران

تیر

تاریخ:۹۹/۰۳/۰۹

محل برگزاری:آنلاین۰۹

مستر کلاس مازندران

خرداد

تاریخ:۹۹/۰۲/۱۹

محل برگزاری:آنلاین۱۹

مستر کلاس گرگان

تاریخ:۹۹/۰۲/۱۹

محل برگزاری:آنلاین۱۹

مستر کلاس تهران

اردیبهشت
سال ۹۸

تاریخ:۹۸/۱۱/۰۴

محل برگزاری:هتل پارس۰۴

مستر کلاس اهواز

بهمن

تاریخ:۹۸/۱۰/۲۰

محل برگزاری:هتل هما۲۰

مستر کلاس بندرعباس

دی

تاریخ:۹۸/۰۹/۲۹

محل برگزاری:هتل پارسیان۲۹

مستر کلاس کرمانشاه

آذر

تاریخ:۹۸/۰۷/۱۲

محل برگزاری:هتل هما ۱۱۲

مستر کلاس مشهد

تاریخ:۹۸/۰۷/۱۹

محل برگزاری:هتل سالار دره۱۹

مستر کلاس ساری

تاریخ:۹۸/۰۷/۰۵

محل برگزاری:هتل شهاب۵

مستر کلاس گرگان

مهر

تاریخ:۹۸/۰۶/۰۸

محل برگزاری:هتل امیرکبیر۸

مستر کلاس اراک

تاریخ:۹۸/۰۶/۰۱

محل برگزاری:هتل اسپیناس پالاس۱

مستر کلاس تهران

شهریورAPR

تاریخ:۹۸/۰۵/۱۸

محل برگزاری: هتل امیران ۱۱۸

مستر کلاس همدان

تاریخ:۹۸/۰۵/۰۴

محل برگزاری:تالار قائم۴

مستر کلاس کرج

مردادAPR

تاریخ:۹۸/۰۴/۲۸

محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس۲۸

مستر کلاس تهران

تاریخ:۹۸/۰۴/۲۱

محل برگزاری: هتل پارس۲۱

مستر کلاس کرمان

تیرAPR

تاریخ:۹۸/۰۳/۳۱

محل برگزاری: هتل صفائیه۳۱

مستر کلاس یزد

تاریخ:۹۸/۰۳/۲۴

محل برگزاری: هتل کایا لاله پارک۲۴

مستر کلاس تبریز

تاریخ:۹۸/۰۳/۲۴

محل برگزاری: هتل پارس۲۴

مستر کلاس اهواز

خردادAPR

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۳

محل برگزاری: هتل مشاهیر۱۳

مستر کلاس اصفهان

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۳

محل برگزاری: هتل هما۱۳

مستر کلاس شیراز

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۲

محل برگزاری: هتل دلوار۱۲

مستر کلاس بوشهر

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۷

تاریخ: ۹۷/۱۲/۱۷

محل برگزاری: هتل نارنجستان۱۷

مستر کلاس محمودآباد

اسفندAPR

تاریخ: ۹۷/۱۱/۲۶

محل برگزاری: هتل هما۲۶

مستر کلاس بندرعباس

بهمنAPR

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۳

محل برگزاری: تالار لوتوس۲۳

مستر کلاس کرج

تاریخ: ۹۷/۰۹/۱۵

محل برگزاری: هتل هما 1۱۵

مستر کلاس مشهد

آذرAPR

تاریخ: ۹۷/۰۸/۰۴

محل برگزاری: هتل پارسیان۴

مستر کلاس کرمانشاه

آبانAPR

تاریخ: ۹۷/۰۷/۲۷

محل برگزاری: هتل عباسی۲۷

مستر کلاس اصفهان

مهرAPR

تاریخ: ۹۷/۰۴/۲۹

محل برگزاری: هتل کایا لاله پارک۲۹

مستر کلاس تبریز

تاریخ: ۹۷/۰۲/۰۷

محل برگزاری: هتل هما۷

مستر کلاس شیراز

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۶

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۲

محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس۱۲

مستر کلاس تهران

بهمنAPR

تاریخ: ۹۶/۱۰/۱۵

محل برگزاری: هتل بوستان۱۵

مستر کلاس اهواز

دیAPR

تاریخ: ۹۶/۰۹/۲۴

محل برگزاری: هتل سالار دره۲۴

مستر کلاس ساری

تاریخ: ۹۶/۰۹/۰۳

محل برگزاری: هتل چمران۳

مستر کلاس شیراز

تاریخ: ۹۶/۰۹/۰۲

محل برگزاری: هتل پارس۲

مستر کلاس کرمان

آذرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۸/۱۱

محل برگزاری: هتل صفاییه۱۱

مستر کلاس یزد

آبانAPR

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۳

محل برگزاری: هتل عباسی۱۳

مستر کلاس اصفهان

مهرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۵/۲۰

محل برگزاری: هتل هما ۱۲۰

مستر کلاس مشهد

تاریخ: ۹۶/۰۵/۰۶

محل برگزاری: هتل کایا۶

مستر کلاس تبریز

مردادAPR

تاریخ: ۹۶/۰۴/۱۶

محل برگزاری: هتل امیرکبیر۱۶

مستر کلاس اراک

تاریخ: ۹۶/۰۴/۱۶

محل برگزاری: هتل پارسیان آزادی۱۶

مستر کلاس همدان

تیرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۲/۱۵

محل برگزاری: هتل نارنجستان۱۵

مستر کلاس محمود آباد

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۵

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۱

محل برگزاری: سالن کوه نور، هتل اوین۲۱

مستر کلاس تهران

بهمنAPR

تاریخ: ۹۵/۰۹/۱۹

محل برگزاری: هتل نارنجستان ۱۹

مستر کلاس محمود آباد

تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴

محل برگزاری: تالار آینه، هتل عباسی۴

مستر کلاس اصفهان

آذرAPR

تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۶

محل برگزاری:تالار باغ بهرامی۶

مستر کلاس کرمان

آبانAPR

تاریخ: ۹۵/۰۵/۱۴

محل برگزاری: هتل هما ۱۱۴

مستر کلاس مشهد

مردادAPR

تاریخ: ۹۵/۰۴/۳۱

محل برگزاری: تالار دیدار۳۱

مستر کلاس رشت

تاریخ: ۹۵/۰۴/۲۴

محل برگزاری: هتل پارس۲۴

مستر کلاس تبریز

تیرAPR

تاریخ: ۹۵/۰۲/۲۴

محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز۲۴

مستر کلاس شیراز

تاریخ: ۹۵/۰۲/۱۰

محل برگزاری: هتل صفائیه۱۰

مستر کلاس یزد

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۴

برگزاری اولین کلاس در ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ در تهران بود و به دنبال آن در شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان تشکیل گردید.

Abidi Diabetes Club