رویدادهای برگزار شده

سال ۹۸

تاریخ:۹۸/۰۷/۱۲
محل برگزاری:هتل هما ۱۱۲

مستر کلاس مشهد

تاریخ:۹۸/۰۷/۱۹
محل برگزاری:هتل سالار دره۱۹

مستر کلاس ساری

تاریخ:۹۸/۰۷/۰۵
محل برگزاری:هتل شهاب۵

مستر کلاس گرگان

مهر

تاریخ:۹۸/۰۶/۰۸
محل برگزاری:هتل امیرکبیر۸

مستر کلاس اراک

تاریخ:۹۸/۰۶/۰۱
محل برگزاری:هتل اسپیناس پالاس۱

مستر کلاس تهران

شهریورAPR

تاریخ:۹۸/۰۵/۱۸
محل برگزاری: هتل امیران ۱۱۸

مستر کلاس همدان

تاریخ:۹۸/۰۵/۰۴
محل برگزاری:تالار قائم۴

مستر کلاس کرج

مردادAPR

تاریخ:۹۸/۰۴/۲۸
محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس۲۸

مستر کلاس تهران

تاریخ:۹۸/۰۴/۲۱
محل برگزاری: هتل پارس۲۱

مستر کلاس کرمان

تیرAPR

تاریخ:۹۸/۰۳/۳۱
محل برگزاری: هتل صفائیه۳۱

مستر کلاس یزد

تاریخ:۹۸/۰۳/۲۴
محل برگزاری: هتل کایا لاله پارک۲۴

مستر کلاس تبریز

تاریخ:۹۸/۰۳/۲۴
محل برگزاری: هتل پارس۲۴

مستر کلاس اهواز

خردادAPR

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۳
محل برگزاری: هتل مشاهیر۱۳

مستر کلاس اصفهان

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۳
محل برگزاری: هتل هما۱۳

مستر کلاس شیراز

تاریخ:۹۸/۰۲/۱۲
محل برگزاری: هتل دلوار۱۲

مستر کلاس بوشهر

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۷

تاریخ: ۹۷/۱۲/۱۷
محل برگزاری: هتل نارنجستان۱۷

مستر کلاس محمودآباد

اسفندAPR

تاریخ: ۹۷/۱۱/۲۶
محل برگزاری: هتل هما۲۶

مستر کلاس بندرعباس

بهمنAPR

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۳
محل برگزاری: تالار لوتوس۲۳

مستر کلاس کرج

تاریخ: ۹۷/۰۹/۱۵
محل برگزاری: هتل هما 1۱۵

مستر کلاس مشهد

آذرAPR

تاریخ: ۹۷/۰۸/۰۴
محل برگزاری: هتل پارسیان۴

مستر کلاس کرمانشاه

آبانAPR

تاریخ: ۹۷/۰۷/۲۷
محل برگزاری: هتل عباسی۲۷

مستر کلاس اصفهان

مهرAPR

تاریخ: ۹۷/۰۴/۲۹
محل برگزاری: هتل کایا لاله پارک۲۹

مستر کلاس تبریز

تاریخ: ۹۷/۰۲/۰۷
محل برگزاری: هتل هما۷

مستر کلاس شیراز

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۶

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۲
محل برگزاری: هتل اسپیناس پالاس۱۲

مستر کلاس تهران

بهمنAPR

تاریخ: ۹۶/۱۰/۱۵
محل برگزاری: هتل بوستان۱۵

مستر کلاس اهواز

دیAPR

تاریخ: ۹۶/۰۹/۲۴
محل برگزاری: هتل سالار دره۲۴

مستر کلاس ساری

تاریخ: ۹۶/۰۹/۰۳
محل برگزاری: هتل چمران۳

مستر کلاس شیراز

تاریخ: ۹۶/۰۹/۰۲
محل برگزاری: هتل پارس۲

مستر کلاس کرمان

آذرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۸/۱۱
محل برگزاری: هتل صفاییه۱۱

مستر کلاس یزد

آبانAPR

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۳
محل برگزاری: هتل عباسی۱۳

مستر کلاس اصفهان

مهرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۵/۲۰
محل برگزاری: هتل هما ۱۲۰

مستر کلاس مشهد

تاریخ: ۹۶/۰۵/۰۶
محل برگزاری: هتل کایا۶

مستر کلاس تبریز

مردادAPR

تاریخ: ۹۶/۰۴/۱۶
محل برگزاری: هتل امیرکبیر۱۶

مستر کلاس اراک

تاریخ: ۹۶/۰۴/۱۶
محل برگزاری: هتل پارسیان آزادی۱۶

مستر کلاس همدان

تیرAPR

تاریخ: ۹۶/۰۲/۱۵
محل برگزاری: هتل نارنجستان۱۵

مستر کلاس محمود آباد

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۵

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۱
محل برگزاری: سالن کوه نور، هتل اوین۲۱

مستر کلاس تهران

بهمنAPR

تاریخ: ۹۵/۰۹/۱۹
محل برگزاری: هتل نارنجستان ۱۹

مستر کلاس محمود آباد

تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴
محل برگزاری: تالار آینه، هتل عباسی۴

مستر کلاس اصفهان

آذرAPR

تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۶
محل برگزاری:تالار باغ بهرامی۶

مستر کلاس کرمان

آبانAPR

تاریخ: ۹۵/۰۵/۱۴
محل برگزاری: هتل هما ۱۱۴

مستر کلاس مشهد

مردادAPR

تاریخ: ۹۵/۰۴/۳۱
محل برگزاری: تالار دیدار۳۱

مستر کلاس رشت

تاریخ: ۹۵/۰۴/۲۴
محل برگزاری: هتل پارس۲۴

مستر کلاس تبریز

تیرAPR

تاریخ: ۹۵/۰۲/۲۴
محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز۲۴

مستر کلاس شیراز

تاریخ: ۹۵/۰۲/۱۰
محل برگزاری: هتل صفائیه۱۰

مستر کلاس یزد

اردیبهشتAPR
سال ۱۳۹۴

برگزاری اولین کلاس در ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ در تهران بود و به دنبال آن در شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان تشکیل گردید.

Abidi Diabetes Club