کلاب دیابت عبیدی

abidi diabetes دیابت عبیدی
کلاس‌ها و کارگاه‌های علمی – آموزشی برای پزشکان دیابتولوژیست با همکاری اساتید غدد و متابولیسم دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران به‌ منظور تشخیص و مدیریت بیماری دیابت